Auteurs Vriendenboek : Taran Matharu

Vrijwel elke maandag verschijnt er hier een nieuwe editie van het Blogger Vriendenboek. Een terugkerende rubriek waarin mede-bloggers de kans krijgen om zichzelf voor te stellen. Af en toe heb ik het geluk dat ik de vragen van mijn lijstje mag stellen aan een auteur. Op vrijdagavond was het tijd voor de allereerste Belgische editie van YALfest. Die avond mocht ik in Antwerpen enkele vragen stellen aan Taran Matharu, de Britse auteur van de Summoner-serie. Na De Nieuweling en De Edele verscheen onlangs ook De Strijdmagiër. Deze zomer verschijnt de vertaling van het vierde deel … De Outcast.

If you prefer to read the interview in English you can scroll down. The original interview is below the Dutch translation.


Naam:
Taran Matharu

Leeftijd:
28

Heb je naast lezen nog andere hobby’s?
Ja, ik hou van vissen en van schieten. Kleiduiven! Dus geen echte vogels. Om misverstanden te voorkomen. Oh en ik hou ook van videogames en heb recent ook mijn eigen uitgeverij opgestart. Ik ben dus een uitgever en mijn uitgeverij heeft de naam Portal Books.

(Copyright foto: Marcia van der Zwan)

Wat is je favoriete eten?
Japans eten. Zonder twijfel. Mijn familie bezit drie Japanse restaurants. Dus ik eet het vaak.

Wat is je lievelingskleur?
Ik denk dat dit groen is. Het is grappig want als je daar kijkt zie je dat alle auteurs vandaag iets groe dragen behalve ik. Ik weet niet wat er gebeurd is. Niemand heeft me iets verteld.

Wat was het eerste boek dat je voor je zelf kocht? Heb je het nog steeds?
Het eerste boek dat ik voor mezelf kocht … ik weet niet of het vertaald is in het Nederlands … het heet Mossflower en is geschreven door Brian Jacks en het is een van de eerste boeken uit de Redwall-reeks. Het is een serie over mensachtige dieren met zwaarden en schilden die tegen elkaar strijden in een soort fantasy-setting en ik vond hen echt geweldig. Ze waren een grote inspiratie voor waarom ik uiteindelijk fantasy ging schrijven.

Luister je naar audio-boeken?
Ja. Het beste audioboek dat ik zou aanbevelen is Ready Player One. Het is een heel goed Engels audioboek.

Verkies je fysieke boeken of ebooks?
Ik hou van ebooks maar vooral doordat ik veel reis en ze daardoor nodig heb.

Heb je een favoriet genre?
Ik hou vooral van Young Adult Fantasy en Science Fiction, Fantasy en Science Fiction voor volwassenen en ik hou ook heel veel van historische fictie. Daar bestaan eigenlijk niet veel YA-boeken van en ik zou het leuk vinden om misschien ooit historische fictie voor YA-lezers te schrijven. Wie weet … (Copyright foto: Marcia van der Zwan)

Welk boek zou je op die moment willen kopen?
Oh, dat is lastig … Tomi schreeft recent een boek waarvan iedereen zegt dat het geweldig is … Bloed en Beenderen. Dat boek!

Voor welke boekenkast-indeling heb jij gekozen?
Alfabetisch

Heb je een favoriet boek?
Mijn favoriete boek? Dat is echt moeilijk. Ik ga heel saai zijn en Harry Potter antwoorden. Het eerste boek omdat … ik weet dat het voor heel veel mensen telt maar ook voor mij is Harry Potter waarschijnlijk mijn favoriet. Het moet zo zijn.

Wat is de mooiste cover die je in je collectie hebt?
Oh, die is lastig … ik weet het niet … mijn eigen boeken denk ik omdat ik nog meer van hen hou doordat ze van mij zijn.

Heb je enig idee hoeveel boeken je bezit? <100, >100, >200, >300 …?
Ik weet het niet. Ik geef veel van mijn boeken aan liefdadigheidsinstellingen omdat één van mijn vrienden zo’n instelling heeft die boeken naar Afrika stuurt. Dus, het aantal boeken dat ik gedurende mijn leven kocht ligt waarschijnlijk rond de 3000 maar ik heb er vermoedelijk slechts 300 in mijn huis doordat ik er zoveel weg geef aan liefdadigheidsinstellingen.

Wat is je laatst gekochte boek?
Het laatste boek dat ik kocht was … euhm … Sapiens a brief history of humankind van Yuval Noah Harari.

Weet je nog welk boek er voor zorgde dat je graag las?
Ja, dat was Mossflower (van Brian Jacks)

Wie was je favoriete auteur toen je kind was?
Darren Shan! Hij was/is een jonge mannelijke auteur die kinderboeken schreef toen ik nog veel jonger was en hij was een grote inspiratie voor me.

Van welke auteur heb je de meeste boeken in je kast(en)?
… Terry Pratchett

Welk boek heb je al meer dan drie keer gelezen?
Ooh, dat is moeilijk … het is een boek van Wilbur Smith. Het is een historisch fictieboek met de titel Warlock. Het speelt zich af in het oude Egypte. Ik heb het waarschijnlijk 20 keer gelezen. Ik hou er echt van. Het is echt een goed boek.

Is er een boek dat je tegen je zin hebt uitgelezen?
Ah, ja. Meestal schoolboeken die ik moest lezen. Ik hou niet zo van Charles Dickens.

Mocht je de kans krijgen om een fictief voorwerp te kiezen uit eenders welk boek … Wat zou je dan kiezen en waarom?
Telt de Steen der Wijzen als een gadget? Want dat zou wel cool zijn.

Welk gedeelte van het schrijfproces is jouw favoriet? Het begin waar je de verhaallijn opbouwt en personages introduceert of het einde waar alle losse eindjes worden samengevoegd?
Zonder twijfel het begin.

Welk boek ben je momenteel aan het lezen?
Nu ben ik het Sapiens book van Yuval Noah Harari aan het lezen.

Indien dit mogelijk zou zijn … is er een boek dat je graag zelf zou willen herschrijven? Een einde waar je niet gelukkig mee was?
Dat is echt lastig … ik zou waarschijnlijk … hmm … deze is echt moeilijk. Ik zou waarschijnlijk een historisch boek kiezen. Ik kan nu niet meteen een specifiek boek bedenken … én ik zou zombies toevoegen.

Heb je enkele leestips voor de mensen die dit interview lezen. Een boek waar je zoveel van hield dat je het aan zoveel mogelijk mensen wil aanraden?
Mijn vriendin Vic James, schreef een boekserie en het eerste deel heeft de titel Gilded Cage. Ik denk dat het vertaald is in het Nederlands. Ik denk dat ze geweldig is en ze schrijft goede boeken dus dat boek wil ik aanraden. Als je van self-published books houdt … een vriend van me heeft een boek geschreven met de titel Dragon’s Blade. Geschreven door Michael Miller. Ook dat boek is heel goed. Dus ik raad mensen aan om het te lezen.

Indien je een Harry Potter fan bent … wil je jouw patronus en Hogwarts-huis met ons delen?
Oh, ik deed de Patronus test en ik ben een beagle en mijn huis zou waarschijnlijk … veel auteurs zijn Ravenclaws en ik denk dat ik dat ook ben. Ik weet dat het cliché klinkt maar ik denk dat dat is waar ik thuis hoor.

Weet je nog waar je allereerste zelfgeschreven verhaal over ging?
Ja! Ik denk dat ik toen zeven was en het ging over een kwaadaardige heks die een woud wilde overheersen en er was een tovenaar die haar probeerde te verslaan om het bos te redden. En het focuste op haar slechte wezens tegen zijn goede wezens.

The original interview:

Name:
Taran Matharu

Age:
28

Do you have any other hobbies than writing?
Yes, I like fishing. And shooting. Clay pidgeons. So not real birds. Just to be clear. Oh and videogames and I also launched my own publishing house recently. So I’m a publisher and that publishing house is called Portal Books. (Copyright picture: Marcia van der Zwan)

What’s your favorite food?
Japanese food. Definitely! My family own three Japanese restaurants. So I eat it a lot.

What’s your favorite colour?
I think it’s green. It’s funny cause if you look over there all the authors today are wearing green except for me. I don’t know what happened. Nobody told me.

What was the first book you bought for yourself? Do you still have it?
So the first book I ever bought for myself I don’t know if it’s in Dutch … it’s called Mossflower by Brian Jacks and it’s one of the first books in the Redwall series. It’s a series about anthropomorphic animals with swords and shields fighting each other in a kind of fantasy-setting and I really liked them. They were a big inspiration for why I ever ended up writing fantasy as my first series.

Do you listen to audio-books?
Yes. The best audio-book I would recommend is Ready Player One. It’s a very good audiobook in English.

Do you prefer physical books or ebooks?
I like ebooks but only because I travel a lot so I need them.

Do you have one favorite book genre or do you like variety?
I like Young Adult Fantasy in particular and science fiction, Adult Fantasy and Science Fiction and I also really like historical fiction. There’s not very much of that in YA actually and I’d like to maybe someday write historical fiction for young adult readers. We’ll have to see. (Copyright picture: Marcia van der Zwan)

What book is currently at the top of your wishlist?
Oh, that’s tricky. Tomi wrote a book recently that everyone is saying is amazing. Children of Blood and Bone. Well, that one.

How do you organise your books?
Alphabeticaly

What’s your favorite book?
My favorite book? That’s really hard. I’m gonna be really boring and say Harry Potter. The first one because I know it’s true for a lot of people but yeah Harry Potter is probably my favorite. It has to be.

Which of the books on your bookshelves has the prettiest cover design?
Oh, that’s tricky … I don’t know … My own books I guess because I love them especially cause they’re mine.

Do you have any idea of the amount of books you own? Less than 100, more than 200, more than …?
I don’t know. I give a lot of my books to charity because one of my friends has a charity that sends books to Africa. So, in numbers of books I bought in my lifetime it’s probably like 3000 or something but I probably only have like 300 in my house cause I give a lot of them away to charity.

What was the last book you bought?
The last book I bought was … euhm … Sapiens a brief history of humankind by Hugh Vidal.

Do you still remember which book ensured your love for reading?
Yeah, that was Mossflower.

Who was your favorite author when you were a child?
There’s an author called Darren Shan and he was a young male author writing childrens books when I was much younger and he was a big inspiration for me.

From which author do you own the most books?
… Terry Pratchett

Which book have you read more than three times?
Ooh, that’s hard … there’s a book by Wilbur Smith. It’s a historical fiction book and it’s called Warlock. It’s set in ancient Egypt. I’ve probably read that 20 times. I really like it. It’s really a good book.

Have you ever finished reading a book when you would’ve prefered to give up?
Ah, yes. Usually schoolbooks that I had to read. I don’t like Charles Dickens very much

If it were possible to choose a fictitious gadget from a book ? What would you choose and why?
Does the Philosopher’s Stone count as a gadget? Cause that would be pretty cool.

What part of the writing process is your favorite? The beginning where you are composing the storyline and introduce new characters or the end where all loose ends are nicely coming together?
Definitely the beginning.

What book are you reading right now?
Right now I’m reading the Sapiens book by Hugh Vidal.

If you would be given the chance to rewrite a famous book … Which book would you choose and what would you change about it?
That’s really tricky … I would probably rewrite … hmm … this one is really hard. I would probably pick a historical book. I can’t think of which one right now and I would ad zombies.

Do you have some reading tips for the people that will read this interview? A book you loved so much that you would like to recommend it to as much people as possible?
… My friend Vic James, she wrote a book series and the first one is called Gilded Cage. I think it’s in Dutch as well. I think she’s great and she writes great books so I would recommend that one. If you like self-published books a friend of mine wrote a book called the Dragon’s Blade. It’s by Michael Miller. And that’s very good as well. So I recommend people read it.

If you’re a Harry Potter-fan … would you like to share your patronus (and house) with us?
Oh, so I did the Patronus test and I’m a beagle and my house would probably be – a lot of writers are Ravenclaws and I think I’m as well. I know it sounds cliché but I do think that that is where I would be.

Do you still remember the topic of the first story you wrote?
Yes! I think I was seven maybe and it was about an evil witch trying to take over this forest and there was a wizard who was trying to beat her to safe the forest. And it was her bad creatures versus his good creatures.

12 gedachten over “Auteurs Vriendenboek : Taran Matharu”

    1. Nee hoor, niet naast de kwestie én helemaal waar. Ik ben echt niet fotogeniek maar op de één of andere manier slaagt Marcia er in om dat ongedaan te maken wanneer ze een foto van me trekt. Tof dat ze die foto’s heeft getrokken want anders had ik veel antwoorden én geen beeldmateriaal gehad.

    1. Ik vond het echt tof dat ik hem deze vragen mocht stellen. Eigenlijk wel straf dat ik er zoveel kon stellen op een vrij korte periode.

    1. Het eerste boek vond ik alvast heel tof al moet ik mijn recensie nog wel een keertje uitwerken. Ik wil sowieso verder lezen in de Summoner-serie en wist al meteen tijdens het interview dat hij met dit antwoord bij jou punten ging scoren. 🙂

  1. Wat leuk om te lezen! Ik heb Taran ook mogen interviewen en erg leuk om te zien dat ik een paar dingen in je interview herken 🙂 Wat een geweldige schrijver is Taran toch!

    1. Ik ben pas vrij recent aan zijn serie begonnen maar ondertussen ligt De Edele ook al op me te wachten. Hij was heel sympathiek én blijkbaar is hij een zoetekauw. Ik had potjes met zelfgemaakte Witte Chocolade Oreo-fudge meegenomen en dat van hem was al bijna op tijdens het signeren. 🙂

Reacties maken me helemaal blij. Laat me dus gerust weten wat je van deze blogpost vindt.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.