Outside In - Maria V. Snyder

Titel: Outside In
Auteur: Maria V. Snyder
Uitgeverij: Harlequin
384 p.

“Vroeger was Trella een sloof, alleen goed genoeg om de buizen van Binnen schoon te maken. Tot ze de mythische Poort naar Buiten ontdekte en een geslaagde opstand ontketende tegen de oppers. Ze had gedacht dat oppers en sloven nu vredig samen zouden kunnen leven en dat zij lekker kon doen waar ze zin in had, maar niets is minder waar. Iedereen wil voortdurend iets van haar; Trella haat al die verantwoordelijkheid en gaat liever het gedeelte van Binnen verkennen waar nog nooit iemand is geweest, ook al haalt ze zich daarmee de woede van haar vriendje Riley op haar hals.

Ze vertelt hem dan ook niets van haar opzienbarende ontdekking …

Al snel blijkt haar ruzie met Riley nog de minste van haar problemen. Iemand pleegt sabotage waardoor het voortbestaan van Binnen in gevaar komt. En net als Trella beseft dat ze zich niet langer afzijdig kan houden, doet ze nog een ontdekking, een bijzonder angstaanjagende.

Er is iets Buiten … en dat iets wil naar Binnen!”

Je zou denken dat het aangenamer wonen is in Binnen nu de tirannieke Trava's van hun verstoten zijn én momenteel zelf in de celblokken verblijven. Je zou verwachten dat zowel de oppers als sloven ontzettend opgelucht zijn nadat men de gigantische ruimte ontdekte die boven hen lag én binnenkort zal worden omgetoverd in extra leefruimte. Gek genoeg is net het omgekeerde het geval, de inwoners van Binnen zijn ontevreden.

Nadat ze samen met haar medestrijders door hun geslaagde opstand de vrijheid van de bewoners van Binnen heeft kunnen vrijwaren én de extra ruimte ontdekte die het mogelijk maakt om uit te breiden, heeft Trella zich teruggetrokken uit het bestuur. Ze is ervan overtuigd dat ze het nu best kan overlaten aan mensen die meer ervaring hebben dan haar en beter weten wat er nu moet gebeuren. Maar blijkbaar weet de commissie het ook niet. Er wordt vooral veel gepraat én weinig gedaan terwijl de onrust tussen de bevolking steeds toeneemt.

Na al de inspanningen en verliezen die nodig waren om hun doel te verwezenlijken staan er al nieuwe problemen klaar … de spanningen tussen sloven en oppers, het werk dat zich opstapelt nu de sloven niet meer worden afgejaagd, stakingen … én sabotage. Ernstige sabotage die de werking van Binnen ontregelen én een nog veel groter probleem bloot leggen.

Geleidelijk aan komt Trella tot de vaststelling dat slimme woorden geen wonderen kunnen verrichten en dat is het moment waarop ze zelf terug de teugels in handen probeert te nemen.

Ik heb minstens even hard genoten van 'Outside in' dan bij zijn voorganger. Misschien zelfs meer … Maria V. Snyder schrijft ontzettend vlot, bovendien lijkt haar verhaal ook dit keer nooit te vertragen. De ene gebeurtenis volgt de andere op, de personages moeten zich door tegenslagen heen worstelen en steeds opnieuw oplossingen zien te bedenken voor alweer een nieuwe probleem. Trella & Co weten dus wat doen en net als hen verveelt de lezer zich geen ogenblik.