Het labyrint van Venetië - Jonathan Holt

Titel: Het labyrint van Venetië
Auteur: Jonathan Holt
Uitgeverij: L.S.Amsterdam
360p.

“Venetië, 2013. Tijdens het Driekoningen-feest spoelt een dode, als priester verklede vrouw vanuit het Canal Grande aan op de trappen van de Santa Maria della Salute. Het is de eerste moordzaak voor Katerina Tapo, die net in dienst is bij de carabinieri. Het spoor van de dader leidt naar een verlaten gesticht op het eiland Poveglia. En naar Carnivia.com, het versleutelde netwerk dat de echte geheimen van de stad bevat. Maar sommige geheimen kunnen beter nooit boven water komen...”

Dit boek gaat van start met een op het eerste zicht eenvoudige moordzaak, maar al snel blijkt dat deze moord in het grotere geheel slechts een minieme tip van de ijsberg is.

We volgen het verhaal vanuit drie verschillende perspectieven. De twee sterke vrouwelijke karakters van Katerina 'Kate' Tapo, een Venetiaanse carabinieri die aan haar eerste moordzaak werkt en Holly Boland die opgroeide op legerbasissen en in navolging van haar vader nu ook naar Venetië is gezonden door het Amerikaanse leger. Maar ook de invalshoek van Daniele Barbo, een afgezonderd computergenie en tevens de geestelijke vader van Carniva, een beveiligd netwerk waar men zich anoniem kan uitleven zonder angst om ontdekt te worden.

Deze sterke personages komen in dit boek, waarvan de titel erg goed gekozen is, vermits het verhaal echt leest als een labyrint, geleidelijk aan dichter bij elkaar te staan. Samen met de lezer trachten ze zich een weg te zoeken in een doolhof van doofpot-acties, complot-theorieën, connecties, netwerken, codenamen & pseudoniemen. Ze proberen eerst elk apart om dit kluwen van losse factoren te ontwarren maar het is pas wanneer ze hun krachten bundelen dat ze kans maken om een uiterst nauwkeurig verborgen geheim te openbaren.

Het boek is erg goed uitgewerkt, maar je moet als lezer wel heel alert zijn om het overzicht op de vele details en onderlinge connecties te behouden. De sterke hoofdpersonages zijn een groot pluspunt in dit sterke debuut dat zich afspeelt in een Venetië waar de misdaad alom tegenwoordig is en de grachten geheimen lijken te verbergen waarvan men niet wil dat ze boven water komen.